Logo
東海大學資訊工程學系-必修必選科目表-研究所一般生-96 学年度研究所一般生必修科目表

96 学年度研究所一般生必修科目表

  • 單位 :
  • 分類 : 研究所一般生
  • 點閱 : 57
  • 日期 : 2015-09-22
科目
学分
1上
1下
2上
2下
备  注
必修
专题讨论(一)
1
1
       
专题讨论(二)
1
 
1
     
硕士论文
6
     
6
 
必选
专题讨论(三)
1
   
1
   
专题讨论(四)
1
     
1
 
必修学分数
8
         
选修学分数
26
选修学分限本系硕士班开授课程
毕业学分数
34

说明:
1. 五年一贯学生专题讨论(三),专题讨论(四)需修习本系研究所选修修课程抵免。若五年未毕业则仍需修习专题讨论(三),专题讨论(四)。
2. 本科目表适用于96学年度入学新生。