Logo
東海大學資訊工程學系-必修必選科目表-研究所在职专班-98 学年度研究所在职专班必修科目表

98 学年度研究所在职专班必修科目表

  • 單位 :
  • 分類 : 研究所在职专班
  • 點閱 : 59
  • 日期 : 2015-09-22
科目
学分
1上
1下
2上
2下
备  注
必修
专题讨论(一)
1
1
 
 
 
 
专题讨论(二)
1
 
1
 
 
 
专题讨论(三)
1
 
 
1
 
 
专题讨论(四)
1
 
 
 
1
 
硕士论文
6
 
 
 
6
 
必修学分数
10
 
 
 
 
 
选修学分数
24
选修学分限本系硕士班开授课程
毕业学分数
34

说明:
1. 本科目表格适用于98学年度入学新生。