Logo
東海大學資訊工程學系-必修必選科目表-研究所在職專班-96 學年度研究所在職專班必修科目表

96 學年度研究所在職專班必修科目表

  • 單位 : 網路組
  • 分類 : 研究所在職專班
  • 點閱 : 704
  • 日期 : 2015-05-29
科目
學分
1上
1下
2上
2下
備  註

必修

專題討論(一)
1
1
 
 
 
 
專題討論(二)
1
 
1
 
 
 
專題討論(三)
1
 
 
1
 
 
專題討論(四)
1
 
 
 
1
 
碩士論文
6
 
 
 
6
 
必修學分數
10
 
 
 
 
 
選修學分數
24
選修學分限本系碩士班開授課程
畢業學分數
34

說明:
1. 本科目表格適用於96學年度入學新生。